zprávy
Ve dnech 23. — 24. Listopadu, 2 Procince 2020 se na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (Česká Republika) uskutečnilo akademické setkání "Dialogy s Ruskem: rozvoj otevřeného vyučování v ruštině"
Program pořádala Autonomní nezisková organizace dalšího odborného vzdělávání "Meziregionální centrum pro inovativní technologie ve vzdělávání" (Kirov, Rusko) s podporou Ministerstvo školství Ruské Federace. Setkání bylo zaměřeno na šíření, podporu ruského jazyka a vzdělávání v ruštině.

Školení se zúčastnilo více než 210 profesorů vysokoškolských organizací, učitelů ruských škol a dalších vzdělávacích organizací Číny a Ruska zabývajících se problematikou ruské literatury a také studenty zajímající se o toto téma. Mezi účastníky bylo více než 160 zahraničních občanů.
Akademické setkání se konalo dva dny.

23. listopadu, 2 procince proběhl první den setkání ve vzdáleném formátu na interaktivní platformě specializovaného webu projektu OpenEducationRussian. cz a zahrnoval: online přednášku, průzkum o roli ruského jazyka ve světě, sérii mini prezentací "Konverzace o ruské literatuře (problémy moderní literatury a jazyka))" a mnoho jiného.

24. listopadu se uskutečníl druhý den. Byly zde použity různé formy interakce s profesoři vysokých škol v České Republice, učiteli ruských škol a dalšími vzdělávacími organizacemi v České Republice. Řečníky na setkáni byli vědci a odborníci s bohatými zkušenostmi z vědecké a praktické práce v oblasti výuky ruského jazyka, literatury a ruštiny jako cizího jazyka. Na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni se uskutečnily akademické přednášky s využítím distanční technologie ("Moderní problémy vědecké a metodické podpory výuky ruského jazyka v zahraničí", "Osud ruské literatury v digitálním světě", "Ruský jazyk na počátku XXI. Století: lingvistický přehled"), mistrovské kurzy ("Hra od A do Z: Herní technologie a herní pedagogika ve výuce a učení ruštiny cizinci", "Technologie generalizace a systematizace znalostí "Seznam", "Dálkové technologie ve výuce ruštiny jako cizího jazyka ", "Výuka gramatiky ve výuce ruštiny jako cizího jazyka", "Lapbook ve výuce ruštiny"), pracovní seminář (Workshop) "Model interakce zahraničních vzdělávacích organizací s Ruskem na podporu ruského jazyka", volný mikrofon "Ruský jazyk, ruská literatura a kultura v otázkách a odpovědích."
Licareva Ksenia Stanislavovna, kandidátka filologie, docentka, děkanka fakulty Filologié a mediální komunikace, docentka katedry ruské a zahraniční literatury a vyučovacích metod Vyatské Státní univerzity, mluvčí akademického setkání: "Pohyb do budoucnosti, jakým by vysoce technologickým, čistě digitálním nehrozíl se stát svět, je nemožný bez knihy, bez literatury. Slavný Descartův výrok "Myslím, tedy jsem" dnes zní jinak: "Čtu, tedy jsem."